Dokud se nenaučíš lítat, musíš v tom umět aspoň chodit a my víme jak!